Veri Sorumlusu

Geveze Oyuncu Network (aşağıda "Sunucu" olarak anılacaktır)

E-posta: [email protected]


Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

Sunucu, oyuncuların Minecraft sunucusuna giriş yapmaları ve oyun hizmetlerini kullanmaları için bazı kişisel verileri toplar ve işler. Bu kişisel veriler aşağıdakileri içerebilir:


Kullanıcı adı ve şifre: Kullanıcıların sunucuya giriş yapabilmeleri için kullanıcı adı ve şifre bilgileri kaydedilir.

IP adresi: Kullanıcıların sunucuya bağlanırken kullandıkları IP adresleri kaydedilir.

Oyun içi etkinlikler: Sunucu, kullanıcıların oyun içindeki etkinliklerini takip edebilir ve kaydedebilir. Bu, oyun içi sohbet kayıtları, oyun içi özellik kullanımı ve diğer oyun içi etkinlikleri içerebilir.

İletişim bilgileri: Kullanıcılar, sunucu ile iletişim kurmak için sağladıkları iletişim bilgilerini (e-posta adresi, telefon numarası vb.) paylaşabilirler.

Diğer bilgiler: Kullanıcıların sunucu hizmetlerini kullanırken sağladıkları diğer bilgiler (yaş, cinsiyet, konum vb.) kaydedilebilir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Sunucu, toplanan kişisel verileri aşağıdaki amaçlar için işleyebilir:


Kullanıcıların sunucuya giriş yapabilmesini sağlamak ve oyun hizmetlerini sunmak.

Sunucu hizmetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi.

Kullanıcıların taleplerini yanıtlamak ve destek sağlamak.

Sunucu politikalarına uygunluğun sağlanması.

Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

Kişisel Verilerin Paylaşılması

Sunucu, kullanıcıların kişisel verilerini aşağıdaki durumlar haricinde üçüncü taraflarla paylaşmayacaktır:


Kullanıcının açık rızası: Kullanıcı, kişisel verilerinin belirli bir üçüncü tarafa paylaşılmasını açıkça onaylarsa, sunucu bu verileri paylaşabilir.

Yasal gereklilikler: Sunucu, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla kişisel verileri yetkili makamlarla paylaşabilir.

Kişisel Verilerin Güvenliği

Sunucu, toplanan kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için uygun teknik ve organizasyonel önlemleri alır. Ancak, internet üzerinden iletişimde olduğu için tam güvenlik sağlanamayacağını kabul etmek önemlidir.


Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel verileri işlenen kullanıcılar, KVKK'nın sağladığı haklara sahiptir. Bunlar arasında kişisel verilerin silinmesi, düzeltilmesi, aktarılması ve işlenmelerine itiraz etme hakları bulunmaktadır. Bu hakları kullanmak için kullanıcılar, Sunucu ile iletişime geçebilir.


KVKK Metninin Güncellenmesi

Sunucu, KVKK metnini zaman zaman güncelleme hakkını saklı tutar. Güncellenmiş bir metin olduğunda kullanıcılara bildirim yapılacaktır.